RUGĂCIUNI ÎNCEPĂTOARE

 


  În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

  Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

  Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi; Doamne curățește păcatele noastre; Stăpâne iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

  Tatăl nostru, 

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *